Ảnh: Garafotos 2017.

Giá mà ta thiếp đi một chốc

Tỉnh lại thấy người đang nắm tay

Phải mà người biết trăm cơn mộng

Chỉ nhớ người thôi – nhớ rất dày…