Ảnh sưu tầm.

Có nhiều khi, xuất phát điểm của một người đã quy định rồi điểm tới hạn. Muốn vượt qua là phải trả giá thật nhiều.

— Ngã dục phong thiên – Nhĩ Căn.