Bỉ ngạn hoa. Ảnh sưu tầm.

Năm tháng như mộng, phân không rõ chân thật cùng hư giả, chính như ngươi trong mộng có người khác, mà người khác trong thế giới, có lẽ cũng có ngươi trong mộng.

Hay hoặc là, tính mạng của chúng ta, cuộc đời của chúng ta, là một cái nhìn không tới bong bóng khí, chẳng biết lúc nào phá toái, chẳng biết lúc nào thanh tỉnh, ai trong mộng có ngươi, ngươi trong mộng có ai. Đây là một cái nan giải câu đố.

— Trích Ngã dục phong vân – Nhĩ Căn.