Thơ ca

Những tác giả thơ mới, những tuyệt phẩm thơ ca Việt Nam đương đại đang sống trong lòng cộng đồng mạng.

Ảnh: icardamome.tumblr.com.

Đàn bà cũ xác thân không trọn vẹn Tâm hồn già mòn mỏi với thời gian Đời đi qua nhiều vất vả gian nan Bao vấp ngã làm con tim

Đọc thêm
Ảnh: traceyc1968.

Rồi từ đó chúng tôi không gặp nữa. Đời đẩy đưa mỗi đứa một phương trời. Tôi không biết nếu sau này gặp lại Là mỉm cười hay nước mắt

Đọc thêm
Hoa dã quỳ. Ảnh sưu tầm.

Nửa đêm Có hai người nói về giấc mơ ngày xưa cũ Lòng buồn tênh một nỗi nhớ không màu Về những điều họ đã từng nói với nhau trong

Đọc thêm