Ảnh: traceyc1968.

Rồi từ đó chúng tôi không gặp nữa.

Đời đẩy đưa mỗi đứa một phương trời.

Tôi không biết nếu sau này gặp lại

Là mỉm cười hay nước mắt tuôn rơi.

Ảnh: traceyc1968.
Ảnh: traceyc1968.

— Sưu tầm.