Ảnh: icardamome.tumblr.com.

Mình có thể ngừng nhớ nhau vài phút được không em
Mùi mùa đông về ngang qua con phố
Bà lão kể cho ông lão một vài câu chuyện cổ
Chúng mình nằm nghe và nắm chặt tay nhau

Mình sẽ ngừng nói hay nghĩ thêm về những lần đớn đau
Không phải mọi thứ cứ yêu nhau là tất cả
Không phải cuộc đời cứ bên nhau là không xô nhau ngã
Chỉ là chúng mình sẽ tiếp tục nắm chặt tay

Mình sẽ ngừng rơi những giọt nước mắt cay
Vì câu chuyện của bà lão thực ra là một nỗi nhớ
Xuyên suốt cuộc đời chỉ là nỗi nhớ dù bên cạnh vẫn là người tri âm…

— Thơ Trần Khánh Minh Sơn.