Em chỉ là chiếc lá.

Anh là bầu trời xanh.

Cái gì em cũng có.

Chỉ thiếu có mỗi anh.

— Thơ sưu tầm. Ảnh Billsmith2325.

Bình luận bằng Facebook