Loughrigg Fell, Anh. Ảnh John Edward James

Loughrigg Fell là một ngọn đồi ở trung tâm quận Lake, vương quốc Anh. Loughrigg Fell đứng cuối của dãy núi xuôi từ High Raise băng qua Silver How đến Ambleside, và được phân cách với xung quanh bởi vùng trũng Red Bank. Cái tên Loughrigg Fell mang ý nghĩa Đồi đá nhỏ của hồ.

— Ảnh John Edward James. Thông tin: Wikipedia.