hạnh phúc

Hạnh phúc không được đóng gói gửi cho mọi người. Nó đến từ cuộc sống, từ thiên nhiên, từ những gì tưởng như vô tình. Hạnh phúc đến, nhưng nó thường không đến theo cách mà bạn muốn.

Đọc thêm
Ảnh: mhplanet.tumblr.com.

Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc của tôi ư? Tôi chưa biết và muôn đời không biết Hạnh phúc có thể là khi nỗi nhớ trong lòng da diết Chợt

Đọc thêm
Ảnh: Nils | nh-art.tumblr.com.

Những người có thói quen thơ mộng lớn có nhiều khả năng để thực hiện các mục tiêu của họ so với những người không có. Nếu bạn dám ước

Đọc thêm