Ảnh: Nils | nh-art.tumblr.com.

Người hạnh phúc tự hỏi, “Vấn đề này có quan trọng trong một năm tới?” Họ hiểu rằng cuộc sống quá ngắn để làm việc dựa trên những tình huống tầm thường. Để mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên, bạn sẽ thoải mái để tận hưởng những điều quan trọng hơn trong cuộc sống.