Ảnh: Nils | nh-art.tumblr.com.

Nói xấu sau lưng người khác, ngồi lê mách lẻo,… thường để lại cho bạn cảm giác có lỗi và bực bội. Nói những điều tốt đẹp về những người khác khuyến khích bạn có những suy nghĩ tích cực, không phán xét.