Ảnh: The-Forget-Me-Not-Diary.tumblr.com.

Có một câu nói nổi tiếng mà đại ý của nó như thế này: “Người hạnh phúc nhất không phải người có những thứ tốt nhất mà họ chỉ làm cho những thứ đang có trở thành tốt nhất.” Bạn sẽ có thể đạt được ý nghĩa sâu xa của sự mãn nguyện nếu bạn tận hưởng sự hạnh phúc của bạn thay vì khát khao những điều bạn không có.

— Sưu tầm