Ảnh Daisies in Sensō-ji Temple. Asakusa, Tokyo, Japan. Ryestymelia.

Cuộc đời rất công bằng vì nó cho chúng ta nhiều lựa chọn. Nó chỉ trở nên tồi tệ khi ta lựa chọn sai lầm mà thôi.

— Sưu tầm.