Sharon Den Adel

Có phải bạn là người –
băng qua thời gian để đến hàn gắn những vết thương và đưa tôi đến với ánh mặt trời,
đồng hành cùng tôi đến khi thời gian dừng lại?

Có phải bạn là người –
lấp lánh vĩnh cửu trên bầu trời đêm như ánh sáng đom đóm trong đêm đen,
cho đến khi đối diện với bình minh, mắt nhìn mắt?

Có phải bạn là người –
chia sẻ cuộc sống với tôi, cùng tôi lặn xuống biển sâu?

Có phải bạn là người –
đã chịu đủ những nỗi đau và không muốn thấy sự xấu hổ nào nữa?

Có phải bạn là người –
mà tinh yêu như một bông hoa cần mưa để tẩy xóa đi những đớn đau
mà đôi khi gây nên chuỗi dài lo sợ

Có phải bạn là người –
sẽ đi cùng tôi đến khu vườn của những vì sao, đi khắp vũ trụ này, và cả sao Hỏa nữa
là ánh sao băng minh chứng cho tình yêu chân thật của chúng ta.

https://www.youtube.com/watch?v=rFZDzeIrZX0

Are you the one?
The traveler in time who has come
To heal my wounds to lead me to the sun
To walk this path with me until the end of time

Are you the one?
Who sparkles in the night like fireflies
Eternity of evening sky
Facing the morning eye to eye

Are you the one?
Who’d share this life with me
Who’d dive into the sea with me
Are you the one?
Who’s had enough of pain
And doesn’t wish to feel the shame, anymore
Are you the one?

Are you the one?
Whose love is like a flower that needs rain
To wash away the feeling of pain
Which sometimes can lead to the chain of fear

Are you the one?
To walk with me in a garden of a stars
The universe, the galaxies and Mars
The supernova of our love is true

Are you the one?
Who’d share this life with me
Who’d dive into the sea with me
Are you the one?
Who’s had enough of pain
And doesn’t wish to feel the shame, anymore
Are you the one?

Are you the one?
Who’d share this life with me
Who’d dive into the sea with me
Are you the one?
Who’s had enough of pain
And doesn’t wish to feel the shame, anymore
Are you the one?
Are you the one?

Are you the one?

— Sharon Den Adel & Timo Tolkki