Ảnh Millie Clinton.

Bị sếp khiển trách, người yêu phản bội, đối tác lừa lọc, trộm vén sạch nhà, người thân bị bệnh, cảm thấy cô đơn…Lúc này, bạn cần làm gì? Hẳn là bạn không thể vì thế mà chết đi được, nhưng muốn vượt qua thì phải làm sao?

Đây là việc đầu tiên bạn cần làm – và cũng là việc duy nhất bạn cần phải làm, đó là hãy chấp nhận tình trạng của bạn. Mọi thứ sau đó sẽ diễn biến tốt kể từ giây phút bạn chấp nhận tình trạng tồi tệ đó của mình. Đừng trách móc, đừng đổ thừa, đừng “giá như”, đừng có cảm giác tội lỗi…

Chấp nhận tình trạng của mình không đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận thất bại và ở luôn trong đó. Nhưng là chấp nhận nơi mình đang đứng ở hiện tại để mạnh mẽ bước về nơi mình mong muốn.

Chấp nhận chính là sức mạnh!

— Quách Tuấn Khanh. Ảnh Millie Clinton.