Ảnh: The-Forget-Me-Not-Diary.tumblr.com.

Vì nói cho cùng, chúng ta chỉ sống có một lần. Chỉ vài lần yêu. Chỉ vài bạn thân. Chỉ vài cuộc gặp gỡ tình cờ đẹp đẽ. Chỉ vài mối duyên hợp tác. Chỉ vài lần tỉnh ngộ, thì đã hết kiếp người.