Ảnh: Nils | nh-art.tumblr.com.

Giá mà chúng mình
có một bắt đầu
hoặc một kết thúc
cứ lửng lơ
không cao trào điệp khúc
Rất đau!

Giá mà chúng mình
đừng yêu nhau
hoặc nhớ thương
nhiều hơn thế nữa
cứ lửng lơ
không thắm nồng, vôi vữa
Rất đau!

Giá mà chúng mình
tình quên mau
hoặc khắc ghi
đến cùng trời cuối đất
cứ lửng lơ
không có
không được – mất
Rất đau!