Ảnh sưu tầm.

Trà đã nguội, đừng cố uống nữa, dù uống nữa cũng không còn mùi vị ban đầu.

Người đã đi rồi cũng đừng cố níu, dù níu lại cũng không còn như lúc xưa nữa.

Tình đã hết, đừng cố gắng nữa, thêm cố gắng tình cảm cũng chẳng được như xưa.

Chầm chậm rồi cũng dần rời xa, dần dần cũng sẽ nguội lạnh bớt. Lúc vẫn còn hãy biết trân trọng, khi đã mất hãy thầm chúc phúc. Trên con đường đời, không có ai bắt buộc phải cùng bạn đi đến hết con đường ấy.

Đôi giày không hợp với mình, dù cố đi cũng chỉ làm đau chân thêm.

— Sưu tầm.