Ảnh: icardamome.tumblr.com.
  1. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
  2. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống
  3. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.
  4. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
  5. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
  6. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
  7. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.
  8. Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
  9. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
  10. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Nhưng hãy tin tưởng cái gì mà chính bạn đã từng trải, kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho mình và người khác. Chỉ có cái đó mới là đích tối hậu thăng hoa cho con người và cuộc đời.
Cứu một người thì khó, giết một người thì dễ, giết một kẻ xa lạ chưa từng biết lại càng dễ hơn. Đừng share những gì bạn không thể kiểm chứng.
— Tăng Chi Bộ Kinh (The Anguttara Nikaya/The “Further-factored” Discourses).