Tháng: Tháng Một 2018

Ảnh: Nils | nh-art.tumblr.com.

Những người có thói quen thơ mộng lớn có nhiều khả năng để thực hiện các mục tiêu của họ so với những người không có. Nếu bạn dám ước

Đọc thêm
Ảnh: Nils | nh-art.tumblr.com.

Mèo thích ăn cá, nhưng mèo lại không biết bơi. Cá thích ăn giun, nhưng cá lại không thể lên bờ. Thượng đế mang đến cho bạn rất nhiều thứ

Đọc thêm
Ảnh: Nils | nh-art.tumblr.com.

Giá mà chúng mình có một bắt đầu hoặc một kết thúc cứ lửng lơ không cao trào điệp khúc Rất đau! Giá mà chúng mình đừng yêu nhau hoặc

Đọc thêm