Ảnh: Carolyn Do.

Có một loại tình yêu, giống như pháo hoa, đột nhiên bùng cháy. Nhưng sau khoảnh khắc rực rỡ ngắn ngủi, cuối cùng hóa thành tro bụi.

Có một loại tình yêu, chỉ là một thoáng lướt qua nhau, nhưng đã trở thành số mệnh, không thể nào thoát khỏi.

— Sưu tầm.