Ảnh: aminoapps.com.

Tôi đã trải qua thời thơ ấu của mình với bà tôi, bà thường nói với tôi: “Khi chúng ta chết đi, chúng ta được chôn trên núi. Đó là lý do vì sao mà tấm vải liệm được làm bằng cây gai dầu. Cây gai dầu được trồng trên đất của chúng ta cũng là bởi vì như vậy, nó sẽ trở lại với mảnh đất này một cách dễ dàng.

“Những thớ vải hay quần áo là thứ bảo vệ cơ thể bạn. Bạn không thể lãng phí ngay cả một chút. Thật là lãng phí”, Chuzaboro Tanaka nói vậy.

“Mottainai” là một thuật ngữ Phật giáo cổ được dịch ra bằng tất cả sự tôn trọng cho nguồn tài nguyên sẵn có, để không lãng phí các nguồn tài nguyên này và sử dụng chúng với một lòng biết ơn. Mottainai có liên quan chặt chẽ với các hành động bảo tồn được công nhận ở phía Đông như là 3 R’s – giảm thiểu (reduce), tái sử dụng (reuse), tái chế (recycle) – với chữ cái R được thêm vào. Chữ R đó viết tắt của Respect, là sự tôn trọng. Hành động tôn trọng xuất phát từ niềm tin của Shinto, rằng các đồ vật có linh hồn (có thể linh hồn đó chính là tổ tiên của một người) và do đó không nên bỏ đi.

— Theo Thu Hoài, vnwritter.net.