Mono No Aware. Ảnh: cafef.vn

Khái niệm này mô tả sự đồng cảm với mọi thứ và sự kết thúc không thể tránh khỏi của tất cả vạn vật. Sự nhận thức sắc sảo về sự vô thường đi kèm với một nỗi buồn nhẹ nhàng và buồn rầu mà sự biến mất của họ lại chính là thực tế của cuộc sống.

Nhận thức về thời gian, cùng với tầm quan trọng của bộ nhớ như là một đường dẫn cho quá khứ và tương lai. Đó cũng là một phần của ý tưởng này

Mono no aware dạy chúng ta tìm kiếm vẻ đẹp và sự nhận thức trong giây lát. Nó cho phép chúng ta nhận ra vẻ đẹp thoáng qua của thời gian và nhận ra rằng không có gì là vĩnh cửu và chúng ta nên sống chậm lại và hãy trân trọng những gì đã qua.

— Theo Thu Hoài, vnwritter.net.


Xem thêm: