Những bông hoa nở rộ nguyên mùa xuân tại thành phố Darling, toạ lạc bờ tây vùng phía tây Cape, châu Phi.
— Ảnh www.holidaybug.co.za