Trang trại hoa tại vùng Furino, Hokkaido, Nhật Bản.

— Ảnh Ted Tsang.