Ta tưởng ngươi

đi về phương đông

Ta rót cho ngươi

chén rượu hồng

Rượu sẽ mềm môi

ngươi sẽ khóc

Ta cười. Ngươi

có hiểu gì không?

Ta tưởng ngươi

đi về phương tây

Ta rót cho ngươi

chén rượu đầy

Rượu sẽ làm cay

đôi mắt ướt

Ta nhìn, lệ rớt

giữa lòng tay…

Ta tưởng ngươi

đi về phương nam

Ta rót cho ngươi

chén rượu tràn

Rựou sẽ làm hoen

thân áo bạc

Ngươi về. Khật

khưỡng dưới vầng trăng.

Ta tưởng ngươi

đi về phương bắc

Ta rót cho ngươi

chén rượu ngọc

Rượu sẽ vì ta

nói với ngươi

Vĩnh biệt. Đừng

quay nhìn ngõ trúc.

Ta tiễn ngươi! Ôi!

Ta tiễn ngươi

Rừng phong không gió

trời không mây

Hoa đâu. Để

ngát thơm vườn Ngự

Ta tiễn ngươi mà

ta tiễn ngươi!

— Ảnh http://The-Forget-Me-Not-Diary.tumblr.com