Wabi-sabi. Ảnh: magiclinen.com.

Wabi-Sabi là một nguyên tắc thẩm mĩ của người Nhật. Nó muốn thể hiện rằng thế giới quan này chấp nhận sự ngắn ngủi hay sự khiếm khuyết, ôm ấp một vẻ đẹp không toàn vẹn, vô thường và không đầy đủ.

Xuất phát từ những lời dạy của Phật giáo, các nguyên lý trung tâm của nó xoay quanh sự không đối xứng, đơn giản, gồ ghề và đánh giá cao tính nguyên vẹn vốn có của các vật thể và vật chất tự nhiên.

Việc thực hiện các khái niệm của Wabi-Sabi dạy chúng ta rằng cuộc sống không phải là sự hoàn hảo mà là sự vui vẻ với những điều thiếu sót. Cuộc sống của chúng ta đâu phải lúc nào cũng là một vòng tròn hoàn mĩ.

— Theo Thu Hoài, vnwritter.net.


Xem thêm: