Xã hội

Những bài viết hay về lịch sử, chính trị, xã hội… dành cho những người “ngoại đạo” về lãnh vực này.

Ảnh: www.telegraph.co.uk.

Đã có vô vàn ảnh chụp về cuộc chiến, nhưng ảnh này mình mới được thấy lần đầu. Tác giả ảnh là phóng viên chiến trường Larry Burrows, được đăng

Đọc thêm