Biết là không hiệu quả nhưng vẫn phải làm

“Có một số sự việc biết rõ là không thể thay đổi được nhưng cũng vẫn phải làm, bởi vì nó sẽ mãi là ký ức không thể nào quên được trong suốt cuộc đời này. Nếu như một người mất đi ký ức thì cả cuộc đời người đó sẽ không còn gì đáng để lưu luyến, cũng chẳng còn gì để có thể nhớ lại nữa. Đau thương tự nó khiến cho con người ta đau khổ, nhưng đồng thời cũng khiến cho người ta khó quên. Rất nhiều khi kết quả đạt được không phải là tốt đẹp nhất, cho dù đó chỉ là một hồi ức hay một giấc mơ cũng đáng để được lưu lại, không phải sao?”

Đó là lời của kiều nữ Thương Nguyệt tuyên bố với mọi người trong Thất giới truyền thuyết.
— Ảnh: http://nh-art.tumblr.com/