Ảnh: Icardamome.tumblr.com.

Dẫu cho ngày hôm nay có thế nào, nhiều việc bận rộn ra làm sao, thì bạn ơi nên nhớ, việc cần làm ngay bây giờ là hãy đặt tất cả xuống, gập máy tính lại, tắt điện thoại đi, để cho bản thân mình có giây phút thực sự nghỉ ngơi.

Khoảng thời gian tự do tự tại luôn là cần thiết để bạn trở nên tĩnh tâm hơn, cân bằng hơn! Đôi khi chúng ta sống quá vội, đi quá nhanh, suy nghĩ quá nhiều, tức thì, khiến mọi chuyện trôi đi không theo như ý muốn.

Vậy nên, điều cần thiết nhất vẫn là tìm cách cân bằng lại cuộc sống, sau một ngày dài hối hả…

— Bài sưu tầm.