Người mang gươm giáo ra khua khoắng.
Kẻ nép mái hiên uống tách trà.
Đâu đó ở giữa buồn – thương – giận.
Chỉ muốn làm một giọt nước tan ra…
— Ảnh The-Forget-Me-Not-Diary.